FANKLIMA tepelné čerpadlá MasterTherm klimatizácia Hitachi


Prejdi na obsah

ZEM - VODA

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Výhody
" Stabilný výkon
" Úspory až 70 % nákladov
" Dlhá životnosť
Nevýhody
" Vyššie investičné náklady (vrt)
" Rozsiahle podzemné práce (kolektor)
Princíp tepelných čerpadiel zem-voda
V plastovom zemnom kolektore cirkuluje nemrznúca zmes, ktorá sa priechodom zemným kolektorom "ohrieva" o niekoľko stupňov Celzia. Potom putuje do výmenníku tepelného čerpadla (výparníku), ktorý ju ochladí, to znamená odoberie z nej teplo. Tento cyklus sa neustále opakuje.
Odoberať nízkopotenciálnu energiu zo zeme môžeme pomocou horizontálneho plošného kolektoru alebo vertikálneho vrtu.
Dimenziovanie tepelných čerpadiel zem-voda
Vyberte si z katalogu:
Špičkové tepelné čerpadlo zem-voda LandMaster ,alebo cenove výhodné čerpadlo AquaMaster.
U tepelných čerpadiel voda-voda a zem-voda platí v našich klimatických a ekonomických podmienkach racionálne pravidlo - inštalovať výkon tepelného čerpadla na cca 70 % tepelných strát objektu. Zvyšok tepelných strát je pri najnižších teplotách (ide iba o niekoľko dní vykurovacej sezóny) krytý doplnkovým - bivalentným zdrojom tepla, najčastejšie elektrokotlom.
Inštalácia výkonu tepelného čerpadla na 100 % tepelných strát by priniesla zvýšenie investičných nákladov, ktoré by už nemalo patričnú úsporu prevádzkových nákladov. Ide teda o ideálny kompromis medzi investičnými a prevádzkovými nakladmi.
Požiadavky na zdroje energie
Varianta plošný kolektor
Veľkosť pozemku pre zabudovanie zdroja je závislá na výkone tepelného čerpadla a vlastnostiach pôdy. Čím je väčšia jej vlhkosť, tým väčšia je energetiká výdatnosť. Všeobecne sa dá povedať, že na 1kW výkonu tepelnéhočerpadla potrebujeme cca 30 m2 pozemku.
Varianta vrt
Jeho výhoda spočíva v tom, že nepotrebujete takmer žiadny pozemok, ale vrtné práce z neho robia najnákladnejšiu variantu tepelného čerpadla.
Jedná sa o zemný tepelný výmenník v tvaru dvojitého U, ktorý je umiestnený v zemnom vrte. Maximálna hĺbka jedného vrtu je 100m. Pokiaľ je potrebné pre tepelné čerpadlo zabezpečiť viac energie, odoberá sa teplo z viacerých vrtov.
Na 1kW výkonu tepelného čerpadla potrebujete cca 12 m vrtu.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu